استخدام مهندس پلیمر

دوشنبه , 7 اردیبهشت , 1395

نیاز به یک مهندس پلمیر با تسلط کامل به زبان انگلیسی و آشنا با دستگاه کامپاندر جهت تولید مستربچ و کامپاندرهای پلیمری می باشیم , خواهشمند است رزومه کاری خود را به شماره فاکس زیر  ارسال نمایید
تلفن 33517085 - 021

فاکس 33519172 - 021

ارسال نظر