استخدام كارشناس مواد و مهندس شيمي

2016年2月25日

يك شركت معتبر در شمال كشور به يك كارشناس مواد پليمري و مهندس شيمي با سابقه در خصوص شناخت مواد و فرمول ساخت محصولات فومي با حقوق مكفي و مزاياي عالي  نيازمند است..

shahre_parsian@yahoo.comا

شماره 09129476202

写下您的评论