استخدام مهندس پلیمر

دوشنبه , 28 بهمن , 1394

کارخانه رنگسازی به مهندس  شیمی(پلیمر) با حداقل 5 سال سابقه  کار در رنگسازی نیازمند است
paint721@gmail.com

ارسال نظر