استخدام مهندس پلیمر

Wednesday, February 10, 2016

لیسانس پلیمر ازدانشگاه های دولتی با حداقل 3 سال تجربه ی کاری 

آدرس ایمیل جهت ارسال رزومه


88739161 

sabahiresumes+rubber@gmail.com

Leave your comment