مهندس پلیمرآقا

Sunday, October 18, 2015

مهندس پلیمرآقا , دارای مدرک فوق لیسانس , از دانشگاه های معتبر , جهت بخش تحقیق و توسعه , در یک شرکت بزرگ تولیدی , ارسال رزومه :
hccp.org@gmail.com

همشهری

Leave your comment