کارشناس آزمایشگاه

یک شنبه , 21 شهریور , 1394

کارشناس آزمایشگاه , در زمینه قطعات خودرو , با لیسانس پلیمر , و حداقل 2سال سابقه کار

محل کار: , شهرک صنعتی شمس آباد تهران

ایمیل:
info@ss-aria.com

همشهری

21/6/94

ارسال نظر