استخدام مهندس پلیمر

دوشنبه , 30 آذر , 1394

کاردان یاکارشناس شیمی , شاخه پلیمر (آقا) , جهت کنترل مواد اولیه و , بازرسی تزریق باسابقه کار , جهت شرکت قطعات خودرو , شهرک صنعتی پرند
56418173

ارسال نظر