استخدام مهندس پلیمر

Monday, December 21, 2015

کاردان یاکارشناس شیمی , شاخه پلیمر (آقا) , جهت کنترل مواد اولیه و , بازرسی تزریق باسابقه کار , جهت شرکت قطعات خودرو , شهرک صنعتی پرند
56418173

Leave your comment