استخدام مهندس پلیمر

یک شنبه , 29 آذر , 1394

کارخانه رنگسازی  به مهندس شیمی (پلیمر) آقا حداقل 5 سال سابقه کار در رنگسازی نیازمند است
paint721@gmail.com

ارسال نظر