استخدام مهندس پلیمر

چهار شنبه , 28 آذر , 1394

دعوت به همکاری

به یک نفر لیسانس پلیمر و یا مکانیک با  سابقه کار مرتبط جهت واحد کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن در شهرستان فردوس نیازمند است.

fp.employee@yahoo.com

ارسال نظر