به یک نفر فارغ التحصیل در رشته پلیمر

2015年8月26日

به یک نفر فارغ التحصیل در رشته پلیمر
جهت فعالیت در یک شرکت تولید نایلون و نایلکس
نیازمندیم
ساعت تماس: 9 الی 16
تلفن تماس

09011449611

روزنامه خراسان 1394/6/3

مهلت: 1394/6/23

写下您的评论