استخدام مهندس پلیمر

دوشنبه , 28 آذر , 1394

استخدام کارشناس در یک شرکت مهندسی

تحصیلات

سابقه

محل خدمت

لیسانس شیمی

 

1 سال

محدوده غرب تهران و

جنوب شرق تهران

لیسانس پلیمر

لیسانس مکانیک

ایمیل: pch-sec@fahameh.com

ارسال نظر