استخدام مهندس پلیمر

2015年12月19日

استخدام کارشناس در یک شرکت مهندسی

تحصیلات

سابقه

محل خدمت

لیسانس شیمی

 

1 سال

محدوده غرب تهران و

جنوب شرق تهران

لیسانس پلیمر

لیسانس مکانیک

ایمیل: pch-sec@fahameh.com

写下您的评论