استخدام مهندس پلیمر

چهار شنبه , 24 آذر , 1394

 قطعات خودرو , به مهندس شیمی یاپلیمر جهت همکاری , در محدوده ورامین،پرند،رباط کریم
resume97.Iss@gmail.com

ارسال نظر