استخدام مهندس پلیمر یا شیمی

یک شنبه , 28 مهر , 1394

خانم باتجربه بامدرک شیمی یا پلیمر درزمینه فروش تخصصی مواد اولیه ، رنگ ورزین باتسلط کامل به زبان

ایمیل :
exir198@gmail.com

ارسال نظر