کارشناس پلیمر

یک شنبه , 22 مهر , 1394

کارشناس پلیمر با ۵ سا سابقه در زمینه آنالیز پلمیرها

ارسال رزومه عکس­دار

اطلاعات تماس 

Rezome3534@yahoo.com

نیازمندی های اصفهان 1394/7/22

ارسال نظر