کارشناس پلیمر

Wednesday, October 7, 2015

شرکت آذران استخدام  می نماید :

1) کارشناس پلیمر ( لیسانس شیمی ، بازرگانی یا مربوطه )  

2) منشی خانم مسلط به کامپیوتر ( آشنایی به زبان انگلیسی حداقل لیسانس )

3) آبدارچی آقا دارای گواهینامه موتور سیکلت ، حداقل دیپلم

نیازمندی های همشهری

تلفن تماس: 88384272 – 88384292

ایمیل: atpolymer.co@gmail.com

Leave your comment