ليسانس پليمر يا مكانيك

یک شنبه , 7 مهر , 1394

استخدام ليسانس پليمر يا مكانيك در شهر فردوس

به يك نفر ليسانس پليمر و يا مكانيك با حداقل سه سال سابقه كار مرتبط جهت واحد كنترل كيفيت يك واحد توليدي لوله هاي پلي اتيلن

در شهرستان فردوس نيازمند است.

متقاضيان استخدام مي‌بايست رزومه كاري خود را در اسرع وقت به آدرس:

fp.employee@yahoo.com

ايميل فرمايند.

مهلت ارسال

12/7/94

ارسال نظر