مهندس پلیمر خانم

دوشنبه , 6 مهر , 1394

«خانم »باتجربه بامدرک شیمی یا پلیمردرزمینه فروش تخصصی مواد , اولیه رنگ ورزین باتسلط کامل به زبان

ایمیل

exir198@gmail.com

همشهری

ارسال نظر