لیسانس پلیمر یا مکانیک

دوشنبه , 31 شهریور , 1394

آگهی استخدام

به یک نفر لیسانس پلیمر و یا مکانیک با حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای واحد کنترل کیفیت یک واحد تولیدی لوله های پلی اتیلن در شهرستان فردوس نیازمند است

متقاضیان استخدام می بایست رزومه کاری خود را در اسرع وقت به آدرس  زیر ایمیل فرمایند.

fp.employee@yahoo.com

روزنامه خراسان (1394/6/31)

ارسال نظر