استخدام مهندس خانم

دوشنبه , 28 شهریور , 1394

خانم باتجربه بامدرک شیمی یا پلیمردرزمینه فروش تخصصی مواد اولیه رنگ ورزین باتسلط کامل به زبان

ایمیل
exir198@gmail.com

تاریخ :29/6/94

نیازمندی های همشهری

ارسال نظر