کارشناس آزمایشگاه

دوشنبه , 28 شهریور , 1394

کارشناس آزمایشگاه , مهندس پلیمر یا شیمی پلیمر , حداقل 2سال سابقه کار

ایمیل:
niro.estekhdam@gmai.com

نیازمندی های همشهری

29/6/94

ارسال نظر