یک شرکت تولیدی در ابهر

Thursday, September 17, 2015

یک شرکت تولیدی  جهت کار در ابهر به یک تکنسین برق صنعتی آشنابه , PLC و مسلط به مدار فرمان و یک مهندس پلیمر نیازمندمی باشد

ارسال رزومه:
Tarjino@yahoo.com

همشهری 26/6/94

Leave your comment