گروه صنعتی برنز

2015年9月9日

تولید کننده قطعات ترئینی، تکمیلی خودرو به تخصص های ذیل نیازمند است:

  1. لیسانس یا فوق لیسانس نساجی:

گرایش شیمی نساجی / پلیمر گرایش شیمی پلیمر

  1. ایسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع:

با حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط با صنایع خودروسازی

ایمیل:

hrm@bronze.ir

نیازمندی های همشهری 1394/6/14

مهلت: پایان شهریور

写下您的评论