خانم باتجربه بامدرک شیمی یا پلیمر

دوشنبه , 17 شهریور , 1394

خانم باتجربه بامدرک شیمی یا  پلیمردرزمینه فروش تخصصی مواد , اولیه رنگ ورزین باتسلط کامل به زبان

ایمیل:
exir198@gmail.com

نیازمندی های همشهری

18/6/94

ارسال نظر