شرکت تولیدی رنگهای صنعتی

2015年9月6日

شرکت تولیدی رنگهای صنعتی , مسئول آزمایشگاه حداقل2سال سابقه , ( ساکن صفادشت و حومه )

ارسال رزومه
holsten_1122@yahoo.com

15/6/94

نیازمندی های همشهری

写下您的评论