جهت کنترل کیفیت قطعات پلیمری

دوشنبه , 23 مرداد , 1394

تولیدی قطعات پلیمری جهت کنترل کیفیت ، مهندس صنایع یا رشته های مرتبط استخدام می نماید

تلفن تماس 77312460

منبع استخدام دهوند

منتشر شده در: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

ارسال نظر