کارشناس ارشد شیمی , گرایش پلیمر

دوشنبه , 11 شهریور , 1394

کارشناس ارشد شیمی , گرایش پلیمر و رنگ , باسابقه در تولید و آزمایشگاه

ایمیل

job.vmh@gmail.com

نیازمندی های همشهری

12/6/94

ارسال نظر