خانم با رشته شیمی یا پلیمر

دوشنبه , 010 شهریور , 1394

به یک نفر خانم با رشته شیمی یا پلیمر (گرایش تکنولوژی و علوم رنگ) با حداقل سه سال سابقه کار آزمایشگاهی و کار با دستگاهHPLCنیازمندیم

ارسال رزومه :

sphlab@yahoo.com

نیازمندی های هرمزگان (1394/6/10)

مهلت: 1394/6/30

ارسال نظر