استخدام مهندس پلیمر

دوشنبه , 17 فروردین , 1395

یک نفر مهندس نساجی یا پلیمر آشنا به خط ذوب ریسی با حداقل 3 سال سابقه کار مقیم مشهد و مسلط به زبان انگلیسی نیازمندیم
88592720 - 021  info@Zomorodcarpet.com

ارسال نظر