استخدام مهندس پلیمر

چهار شنبه , 010 بهمن , 1394

به یکنفرمهندس پلیمر , جهت کاربا اکسترودر , محدوده شهریار نیازمندیم

شماره تماس
65469093

ارسال نظر