استخدام مهندس پلیمر

Monday, January 25, 2016

یک شرکت معتبربازرسی , جهت انجام پروژه های خود , نیاز به متخصص مکانیک , متالورژی / پلیمر / شیمی , دارد
kapaco2013@yahoo.com

Leave your comment