استخدام ارشد مهندسی پلیمر در مشهد

Saturday, September 5, 2015

استخدام فوق مهندس پلیمر در مشهد

تحصیلات:     فوق لیسانس به بالا مهندسی پلیمر

شرایط:     دارای سابقه کاری

محل کار:   مشهد

تلفن تماس: 05138467034

1394/6/11 تاریخ آگهی

1394/6/18 تاریخ انقضاء

روزنامه بازارکار

Leave your comment